Quảng cáo

Microsoft PowerPoint 2013

Tải xuống Microsoft PowerPoint 2013 dành cho PC

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Thanh toán
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
15.0.4420.1017

Tải xuống Microsoft PowerPoint 2013

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Office 2013 không còn khả dụng nữa. Nút tải xuống sẽ chuyển hướng bạn đến trang web chính thức của Microsoft PowerPoint 2016.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Office 2013 không còn khả dụng nữa. Nút tải xuống sẽ chuyển hướng bạn đến trang web chính thức của Microsoft PowerPoint 2016.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác

Quảng cáo

Quảng cáo

Khám phá Apps

Quảng cáo